Royal Invest Industries B.V. (uitspraak faillissement: 31-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Aantal werknemers:12
Bestede uren curator c.s.:17,36
Faillissementsschuld:€ 55.825,66
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 67606806
Vestigingsadres: Bestseweg 47 5688NP Oirschot
Rechtbank: Zeeland-West-Brabant klacht?
Rechter-commissaris: mr. MDE Leppens
Insolventienummer: F.02/18/205
Curator/bewindvoerder: de heer mr. B.F. Louwerier vordering?
Kantoor: Van Iersel Luchtman N.V.
Adres: Postbus 4810 4803EV BREDA
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
18-12-2018Voortgangsverslag
18-12-2018Financieel verslag
28-08-2018Voortgangsverslag
28-08-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
01-08-201802.zwb.18.205.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 31 juli 2018

Zoek een insolventie: