Rowi Flor B.V. (uitspraak faillissement: 10-07-2018 - 28-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: vern. na verzet.

Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 0,00
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:10,23
Faillissementsschuld:€ 278.338,20
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 17228757
Vestigingsadres: van der Loostraat 7 4264RP Veen
Rechtbank: Zeeland-West-Brabant klacht?
Rechter-commissaris: mr. MDE Leppens
Insolventienummer: F.02/18/182
Curator/bewindvoerder: de heer mr. R.J.M. Sintnicolaas vordering?
Kantoor: Rijppaert & Peeters Advocaten
Adres: Postbus 4068 4900CB OOSTERHOUT NB
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
09-08-2018Voortgangsverslag
09-08-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
28-08-201802.zwb.18.182.F.1316.1.18Opheffing faillissement wegens gebrek aan baten op 28 augustus 2018
11-07-201802.zwb.18.182.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 10 juli 2018

Zoek een insolventie: