Rotterdam Facility Services (RFS) B.V. (uitspraak faillissement: 21-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.

In dit dossier is sprake van onbehoorlijk bestuur. Dat wijst op bestuurdersaansprakelijkheid. Mogelijk hebt u ook een rechtstreekse vordering op de bestuurder. Lees meer


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 0,00
Aantal werknemers:1
Bestede uren curator c.s.:8,83
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 52361047
Vestigingsadres: Geen adres opgegeven
Rechtbank: Rotterdam klacht?
Rechter-commissaris: mr. F Damsteegt - Molier
Insolventienummer: F.10/18/305
Curator/bewindvoerder: de heer mr. P. de Graaf vordering?
Kantoor: Leeman Verheijden Huntjens Advocaten
Adres: Postbus 1522 3000BM ROTTERDAM
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
21-03-2019Voortgangsverslag
21-03-2019Financieel verslag
21-12-2018Financieel verslag
21-12-2018Voortgangsverslag
25-09-2018Financieel verslag
25-09-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
22-08-201810.rot.18.305.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 21 augustus 2018

Zoek een insolventie: