Roiet B.V. (uitspraak faillissement: 17-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 16.884,79
Aantal werknemers:3
Bestede uren curator c.s.:217,50
Faillissementsschuld:€ 415.505,48
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
mr L. Muller (
KvK-nr: 69595755
Vestigingsadres: Printerweg 14 3821AD Amersfoort
Rechtbank: Midden-Nederland klacht?
Rechter-commissaris: mr. SC Hagedoorn
Insolventienummer: F.16/18/316
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
18-02-2019Financieel verslag
18-02-2019Voortgangsverslag
15-11-2018Voortgangsverslag
15-11-2018Financieel verslag
15-08-2018Voortgangsverslag
15-08-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
19-07-201816.mne.18.316.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 17 juli 2018

Zoek een insolventie: