Rijva B.V. (uitspraak faillissement: 24-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 4.171,58
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:107,50
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
mr B.M. König (
KvK-nr: 08060116
Vestigingsadres: Riezebosweg 13 8171MG Vaassen
Rechtbank: Gelderland klacht?
Rechter-commissaris: mr. E Boerwinkel
Insolventienummer: F.05/18/300
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
05-12-2018Voortgangsverslag
05-09-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
26-07-201805.gel.18.300.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 24 juli 2018

Zoek een insolventie: