Ridder Trade B.V. (uitspraak faillissement: 17-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 0,00
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:10,80
Faillissementsschuld:€ 352.237,41
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
mr M.J.L. Versantvoort (
KvK-nr: 68518773
Vestigingsadres: Fellenoord 230 5611ZC Eindhoven
Rechtbank: Oost-Brabant klacht?
Rechter-commissaris: mr. CAM de Bruijn
Insolventienummer: F.01/18/202
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
23-01-2019Voortgangsverslag
07-08-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
02-08-201801.obr.18.202.F.1328.1.18Vervanging rechter-commissaris mr. I Boekhorst door mr. CAM de Bruijn.
26-07-201801.obr.18.202.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 17 juli 2018

Zoek een insolventie: