Rezatex-Koopjesmarkt B.V. (uitspraak faillissement: 21-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 1.033,05
Aantal werknemers:2
Bestede uren curator c.s.:27,80
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 12026023
Vestigingsadres: Markt 37 6461EC Kerkrade
Rechtbank: Limburg klacht?
Rechter-commissaris: mr. J.J. Groen
Insolventienummer: F.03/18/184
Curator/bewindvoerder: de heer mr. R.J.C. Geelen vordering?
Kantoor: Boels Zanders Advocaten
Adres: Postbus 490 5900AL VENLO
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
20-12-2018Voortgangsverslag
20-09-2018Voortgangsverslag
20-09-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
22-08-201803.lim.18.184.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 21 augustus 2018

Zoek een insolventie: