Remotion B.V. (uitspraak faillissement: 10-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 46.335,83
Aantal werknemers:4
Bestede uren curator c.s.:85,42
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 50203053
Vestigingsadres: Bleiswijkseweg 37 2712PB Zoetermeer
Rechtbank: Den Haag klacht?
Rechter-commissaris: mr. D Nobel
Insolventienummer: F.09/18/232
Curator/bewindvoerder: mevrouw mr. M. Haasjes vordering?
Kantoor: HJF Advocaten B.V.
Adres: Postbus 50 2270AB VOORBURG
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
05-10-2018Voortgangsverslag
04-10-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
11-07-201809.dha.18.232.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 10 juli 2018

Zoek een insolventie: