Relighting B.V. (uitspraak faillissement: 14-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 377,92
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:15,83
Faillissementsschuld:€ 203.069,24
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 51830302
Vestigingsadres: Nieuwe Stationsstraat 20 6811KS Arnhem
Rechtbank: Gelderland klacht?
Rechter-commissaris: mr. Schippers
Insolventienummer: F.05/18/323
Curator/bewindvoerder: mevrouw mr. B.S. Witteveen vordering?
Kantoor: Drijber en Partners
Adres: Postbus 180 6880AD VELP GLD
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
14-03-2019Voortgangsverslag
14-03-2019Financieel verslag
17-12-2018Voortgangsverslag
17-12-2018Financieel verslag
12-09-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
31-12-201805.gel.18.323.F.1328.1.18Vervanging rechter-commissaris mr. JSW Lucassen door mr. Schippers.
15-08-201805.gel.18.323.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 14 augustus 2018

Zoek een insolventie: