Reggs B.V. (uitspraak faillissement: 17-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 44.600,00
Aantal werknemers:34
Bestede uren curator c.s.:94,54
Faillissementsschuld:€ 52.068,47
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 28024700
Vestigingsadres: Paul van Vlissingenstraat 6 1096BK Amsterdam
Rechtbank: Amsterdam klacht?
Rechter-commissaris: mr. IM Bilderbeek
Insolventienummer: F.13/18/245
Curator/bewindvoerder: de heer mr. C.M. de Breet vordering?
Kantoor: Certa Legal Advocaten B.V.
Adres: Keizersgracht 620 1017ER AMSTERDAM
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
14-08-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
18-07-201813.ams.18.245.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 17 juli 2018

Zoek een insolventie: