Ravi Food & Wines B.V. (uitspraak faillissement: 14-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 19.232,25
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:83,00
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 66820936
Vestigingsadres: Jacob Gillesstraat 21 2582XW 's-Gravenhage
Rechtbank: Den Haag klacht?
Rechter-commissaris: mr. HW Vogels
Insolventienummer: F.09/18/280
Curator/bewindvoerder: mevrouw mr. M. Haasjes vordering?
Kantoor: HJF Advocaten B.V.
Adres: Postbus 50 2270AB VOORBURG
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
15-03-2019Voortgangsverslag
15-03-2019Financieel verslag
30-11-2018Voortgangsverslag
30-11-2018Financieel verslag
02-10-2018Voortgangsverslag
02-10-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
15-08-201809.dha.18.280.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 14 augustus 2018

Zoek een insolventie: