RV Dakwerken B.V. (uitspraak faillissement: 28-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 226,75
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:25,70
Faillissementsschuld:€ 270.898,68
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 30204180
Vestigingsadres: Rendementsweg 4 3641SK Mijdrecht
Rechtbank: Midden-Nederland klacht?
Rechter-commissaris: mr. PAM Penders
Insolventienummer: F.16/18/372
Curator/bewindvoerder: de heer mr. W. Ploeg vordering?
Kantoor: Sturkenboom Advocaten
Adres: Postbus 132 3430AC NIEUWEGEIN
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
09-01-2019Voortgangsverslag
04-01-2019Financieel verslag
01-10-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
30-08-201816.mne.18.372.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 28 augustus 2018

Zoek een insolventie: