ROMAX Beheer B.V. (uitspraak faillissement: 28-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 0,00
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:12,95
Faillissementsschuld:€ 65.590,64
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 04085705
Vestigingsadres: Terpweg 1 7902NW Hoogeveen
Rechtbank: Noord-Nederland klacht?
Rechter-commissaris: mr. NA Baarsma
Insolventienummer: F.18/18/170
Curator/bewindvoerder: de heer mr. A. Groll vordering?
Kantoor: Groll Advocaten
Adres: Donau 5 7908HA HOOGEVEEN
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
20-12-2018Voortgangsverslag
02-10-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
30-08-201818.nne.18.170.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 28 augustus 2018

Zoek een insolventie: