RIVEV B.V. (uitspraak faillissement: 17-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: verb. uitd.lst. Als er een uitdelingslijst wordt opgesteld dan is het mogelijk (maar niet zeker) dat schuldeisers in dit faillissement een uitkering ontvangen.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 37.307,63
Aantal werknemers:2
Bestede uren curator c.s.:127,20
Faillissementsschuld:€ 535.560,29
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 62126008
Vestigingsadres: Copernicuslaan 227 5223EE 's-Hertogenbosch
Rechtbank: Oost-Brabant klacht?
Rechter-commissaris: mr. CAM de Bruijn
Insolventienummer: F.01/18/200
Curator/bewindvoerder: de heer mr. S. Jansen vordering?
Kantoor: Schenkeveld Advocaten
Adres: Postbus 1714 5200BT 'S-HERTOGENBOSCH
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
22-02-2019Voortgangsverslag
22-02-2019Financieel verslag
20-08-2018Voortgangsverslag
20-08-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
02-08-201801.obr.18.200.F.1328.2.18Vervanging rechter-commissaris mr. I Boekhorst door mr. CAM de Bruijn.
18-07-201801.obr.18.200.F.1328.1.18Vervanging rechter-commissaris mr. CAM de Bruijn door mr. I Boekhorst.
18-07-201801.obr.18.200.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 17 juli 2018

Zoek een insolventie: