RESET passionate health improvers holding B.V. (uitspraak faillissement: 07-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 7.500,00
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:87,01
Faillissementsschuld:€ 27.418,52
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 61520667
Vestigingsadres: Westfriesedijk 36 1749CT Warmenhuizen
Rechtbank: Noord-Holland klacht?
Rechter-commissaris: mr. M.M. Kruithof
Insolventienummer: F.15/18/224
Curator/bewindvoerder: de heer mr. E.A. de Boer vordering?
Kantoor: Guido de Wit Advocaten B.V.
Adres: Olympiaweg 1 1816MJ Alkmaar
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
14-09-2018Voortgangsverslag
14-09-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
08-08-201815.nho.18.224.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 07 augustus 2018

Zoek een insolventie: