R.P. Verpakking Nederland B.V. (uitspraak faillissement: 10-07-2018 - 01-05-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 32.668,11
Aantal werknemers:5
Faillissementsschuld:€ 3.784,13
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
mr L. Bijlsma (
KvK-nr: 18036928
Vestigingsadres: De Sonman 26 5066GJ Moergestel
Rechtbank: Zeeland-West-Brabant klacht?
Rechter-commissaris: mr. MDE Leppens
Insolventienummer: F.02/18/184
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
28-08-2018Voortgangsverslag
28-08-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
13-07-201802.zwb.18.184.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 10 juli 2018

Zoek een insolventie: