R.P. Verpakking Nederland B.V. (uitspraak faillissement: 10-07-2018)

Algemene observaties:
Dit faillissement behoort tot de grotere faillissementen die op dit moment worden afgewikkeld. Mogelijk hebt u belang bij het instellen van een crediteurencommissie. lees meer

Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: verb. uitd.lst. Als er een uitdelingslijst wordt opgesteld dan is het mogelijk (maar niet zeker) dat schuldeisers in dit faillissement een uitkering ontvangen.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 69.133,71
Aantal werknemers:5
Bestede uren curator c.s.:157,60
Faillissementsschuld:€ 625.002,94
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
mr L. Bijlsma (
KvK-nr: 18036928
Vestigingsadres: De Sonman 26 5066GJ Moergestel
Rechtbank: Zeeland-West-Brabant klacht?
Rechter-commissaris: mr. MDE Leppens
Insolventienummer: F.02/18/184
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
29-11-2018Voortgangsverslag
29-11-2018Financieel verslag
29-11-2018Financieel verslag
28-08-2018Voortgangsverslag
28-08-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
13-07-201802.zwb.18.184.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 10 juli 2018

Zoek een insolventie: