R.D.G. Onroerend Goed B.V. (uitspraak faillissement: 07-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 1.006,03
Aantal werknemers:2
Bestede uren curator c.s.:85,40
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
mr J.G.C. van Baar (
KvK-nr: 12040144
Vestigingsadres: Geen adres opgegeven
Rechtbank: Limburg klacht?
Rechter-commissaris: mr. BRM de Bruijn
Insolventienummer: F.03/18/171
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
11-10-2018Financieel verslag
11-10-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
08-08-201803.lim.18.171.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 07 augustus 2018

Zoek een insolventie: