Quality Steigers & Sealing B.V. (uitspraak faillissement: 17-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 1.524,26
Aantal werknemers:3
Bestede uren curator c.s.:62,06
Faillissementsschuld:€ 136.116,13
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 64756041
Vestigingsadres: Ericssonstraat 2 5121ML Rijen
Rechtbank: Zeeland-West-Brabant klacht?
Rechter-commissaris: mr. M Pellikaan
Insolventienummer: F.02/18/196
Curator/bewindvoerder: de heer mr. J.H.A. van den Wildenberg vordering?
Kantoor: MannaertsAppels Advocaten
Adres: Postbus 772 5000AT TILBURG
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
17-08-2018Voortgangsverslag
17-08-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
18-07-201802.zwb.18.196.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 17 juli 2018

Zoek een insolventie: