Quality Steigers & Sealing B.V. (uitspraak faillissement: 17-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: verb. uitd.lst. Als er een uitdelingslijst wordt opgesteld dan is het mogelijk (maar niet zeker) dat schuldeisers in dit faillissement een uitkering ontvangen.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 16.361,92
Aantal werknemers:3
Bestede uren curator c.s.:132,96
Faillissementsschuld:€ 94.382,88
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 64756041
Vestigingsadres: Ericssonstraat 2 5121ML Rijen
Rechtbank: Zeeland-West-Brabant klacht?
Rechter-commissaris: mr. M Pellikaan
Insolventienummer: F.02/18/196
Curator/bewindvoerder: de heer mr. J.H.A. van den Wildenberg vordering?
Kantoor: MannaertsAppels Advocaten
Adres: Postbus 772 5000AT TILBURG
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
07-02-2019Voortgangsverslag
07-02-2019Financieel verslag
15-11-2018Voortgangsverslag
15-11-2018Financieel verslag
17-08-2018Voortgangsverslag
17-08-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
18-07-201802.zwb.18.196.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 17 juli 2018

Zoek een insolventie: