Pura Vida Horeca Holding B.V. (uitspraak faillissement: 08-08-2018 - 23-01-2019)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 0,00
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:1,30
Faillissementsschuld:€ 3.287,25
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 71365117
Vestigingsadres: Oldenzaalsestraat 114 7557GA Hengelo
Rechtbank: Overijssel klacht?
Rechter-commissaris: mr. AH Margadant
Insolventienummer: F.08/18/257
Curator/bewindvoerder: de heer mr. T.J.H. Zwiers vordering?
Kantoor: Blankestijn advocaten & mediators LLP
Adres: Postbus 619 7550AP HENGELO OV
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
12-12-2018Voortgangsverslag
11-09-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
28-01-201908.ove.18.257.F.1316.1.19Opheffing faillissement wegens gebrek aan baten op 23 januari 2019
13-08-201808.ove.18.257.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 08 augustus 2018

Zoek een insolventie: