Publiek Domein B.V. (uitspraak faillissement: 07-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 58.652,55
Aantal werknemers:4
Bestede uren curator c.s.:68,70
Faillissementsschuld:€ 325.601,00
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 30165487
Vestigingsadres: 2e Daalsedijk 6 3551EJ Utrecht
Rechtbank: Midden-Nederland klacht?
Rechter-commissaris: mr. PAM Penders
Insolventienummer: F.16/18/342
Curator/bewindvoerder: de heer mr. W. Ploeg vordering?
Kantoor: Sturkenboom Advocaten
Adres: Postbus 132 3430AC NIEUWEGEIN
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
17-12-2018Voortgangsverslag
17-12-2018Financieel verslag
14-09-2018Voortgangsverslag
14-09-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
14-08-201816.mne.18.342.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 07 augustus 2018

Zoek een insolventie: