Proweco B.V. (uitspraak faillissement: 25-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 9.981,72
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:39,80
Faillissementsschuld:€ 93.627,99
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
mr G. Beekman (
KvK-nr: 60492333
Vestigingsadres: Deventerstraat 9 7575EM Oldenzaal
Rechtbank: Overijssel klacht?
Rechter-commissaris: mr. AH Margadant
Insolventienummer: F.08/18/241
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
14-09-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
27-07-201808.ove.18.241.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 25 juli 2018

Zoek een insolventie: