Proweco B.V. (uitspraak faillissement: 25-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.

In dit dossier is sprake van onbehoorlijk bestuur. Dat wijst op bestuurdersaansprakelijkheid. Mogelijk hebt u ook een rechtstreekse vordering op de bestuurder. Lees meer


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 6.716,33
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:69,70
Faillissementsschuld:€ 100.196,93
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
mr G. Beekman (
KvK-nr: 60492333
Vestigingsadres: Deventerstraat 9 7575EM Oldenzaal
Rechtbank: Overijssel klacht?
Rechter-commissaris: mr. AH Margadant
Insolventienummer: F.08/18/241
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
17-12-2018Voortgangsverslag
14-12-2018Financieel verslag
14-09-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
27-07-201808.ove.18.241.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 25 juli 2018

Zoek een insolventie: