Prospect Uitzendwerken B.V. (uitspraak faillissement: 24-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 9.237,40
Aantal werknemers:5
Bestede uren curator c.s.:45,80
Faillissementsschuld:€ 344.186,80
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 32136879
Vestigingsadres: Apolloweg 2 8239DA Lelystad
Rechtbank: Midden-Nederland klacht?
Rechter-commissaris: mr. Hofman
Insolventienummer: F.16/18/326
Curator/bewindvoerder: de heer mr. W. Ploeg vordering?
Kantoor: Sturkenboom Advocaten
Adres: Postbus 132 3430AC NIEUWEGEIN
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
27-11-2018Voortgangsverslag
27-11-2018Financieel verslag
24-08-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
25-07-201816.mne.18.326.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 24 juli 2018

Zoek een insolventie: