Profix Montage B.V. (uitspraak faillissement: 14-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 0,00
Aantal werknemers:1
Bestede uren curator c.s.:28,40
Faillissementsschuld:€ 28.297,60
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 63938359
Vestigingsadres: Geen adres opgegeven
Rechtbank: Oost-Brabant klacht?
Rechter-commissaris: mr. VGT van Emstede
Insolventienummer: F.01/18/222
Curator/bewindvoerder: de heer mr. R.C.M. Michielsen vordering?
Kantoor: Van As Advocaten
Adres: Postbus 355 5400AJ UDEN
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
11-03-2019Voortgangsverslag
11-03-2019Financieel verslag
13-09-2018Voortgangsverslag
13-09-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
03-01-201901.obr.18.222.F.1328.1.19Vervanging rechter-commissaris mr. C. Schollen door mr. VGT van Emstede.
15-08-201801.obr.18.222.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 14 augustus 2018

Zoek een insolventie: