Prefab en Beton Constructies B.V. (uitspraak faillissement: 04-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 7.526,08
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:51,36
Faillissementsschuld:€ 1.742.645,34
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 58348549
Vestigingsadres: Bedrijvenpark Twente 305 7602KL Almelo
Rechtbank: Overijssel klacht?
Rechter-commissaris: mr. AH Margadant
Insolventienummer: F.08/18/225
Curator/bewindvoerder: de heer mr. A.C. Blankestijn vordering?
Kantoor: Blankestijn advocaten & mediators LLP
Adres: Postbus 619 7550AP HENGELO OV
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
06-02-2019Voortgangsverslag
06-02-2019Financieel verslag
25-10-2018Voortgangsverslag
25-10-2018Financieel verslag
31-07-2018Voortgangsverslag
31-07-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
12-09-201808.ove.18.225.F.1328.1.18Vervanging rechter-commissaris mr. J.M. Marsman door mr. AH Margadant.
06-07-201808.ove.18.225.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 04 juli 2018

Zoek een insolventie: