Power Transport B.V. (uitspraak faillissement: 17-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: verb. uitd.lst. Als er een uitdelingslijst wordt opgesteld dan is het mogelijk (maar niet zeker) dat schuldeisers in dit faillissement een uitkering ontvangen.


Kerncijfers:
Gerealiseerd actief:€ 42.671,72
Boedelsaldo:€ 42.671,72
Aantal werknemers:3
Bestede uren curator c.s.:37,50
Faillissementsschuld:€ 120.802,42
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 65920341
Vestigingsadres: Spanjaardstraat 52 3025TS Rotterdam
Rechtbank: Rotterdam klacht?
Rechter-commissaris: mr. A.M. van Kalmthout
Insolventienummer: F.10/18/250
Curator/bewindvoerder: de heer mr. J.P. Uittenbroek vordering?
Kantoor: Houthoff Buruma
Adres: Postbus 1507 3000BM ROTTERDAM
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
15-11-2018Financieel verslag
15-11-2018Voortgangsverslag
24-08-2018Financieel verslag
14-08-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
18-07-201810.rot.18.250.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 17 juli 2018

Zoek een insolventie: