Poolcentrum Weert (uitspraak faillissement: 29-08-2018 - 01-05-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: vern. na verzet.

Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 0,00
Aantal werknemers:1
Bestede uren curator c.s.:53,33
Faillissementsschuld:€ 18.526,31
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 55776558
Vestigingsadres: Maaspoort 23 6001BN Weert
Rechtbank: Limburg klacht?
Rechter-commissaris: mr. BRM de Bruijn
Insolventienummer: F.03/18/195
Curator/bewindvoerder: mevrouw mr. E.J.M. Stals vordering?
Kantoor: Aben & Slag Advocaten
Adres: Postbus 270 6000AG Weert
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
05-10-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
30-08-201803.lim.18.195.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 29 augustus 2018

Zoek een insolventie: