Poolcentrum Weert (uitspraak faillissement: 29-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 0,00
Aantal werknemers:1
Bestede uren curator c.s.:71,88
Faillissementsschuld:€ 19.322,03
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 55776558
Vestigingsadres: Geen adres opgegeven
Rechtbank: Limburg klacht?
Rechter-commissaris: mr. BRM de Bruijn
Insolventienummer: F.03/18/195
Curator/bewindvoerder: mevrouw mr. E.J.M. Stals vordering?
Kantoor: Aben & Slag Advocaten
Adres: Postbus 270 6000AG WEERT
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
16-04-2019Voortgangsverslag
16-04-2019Financieel verslag
02-01-2019Voortgangsverslag
02-01-2019Financieel verslag
05-10-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
30-08-201803.lim.18.195.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 29 augustus 2018

Zoek een insolventie: