Podium1 B.V. (uitspraak faillissement: 24-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 2.833,39
Aantal werknemers:1
Bestede uren curator c.s.:7,30
Faillissementsschuld:€ 330.933,60
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 54609178
Vestigingsadres: Condensatorweg 54 1014AX Amsterdam
Rechtbank: Amsterdam klacht?
Rechter-commissaris: mr. KM van Hassel
Insolventienummer: F.13/18/253
Curator/bewindvoerder: de heer mr. E.P. Pandelitschka vordering?
Kantoor: Certa Legal Advocaten B.V.
Adres: Keizersgracht 620 1017ER AMSTERDAM
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
21-02-2019Voortgangsverslag
21-02-2019Financieel verslag
21-11-2018Voortgangsverslag
21-11-2018Financieel verslag
22-08-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
11-01-201913.ams.18.253.F.1307.1.19Vervanging curator mr P. Wijbrands door mr. E.P. Pandelitschka
25-07-201813.ams.18.253.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 24 juli 2018

Zoek een insolventie: