Phardayso B.V. (uitspraak faillissement: 04-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: vern. na verzet.

Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 0,00
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:30,00
Faillissementsschuld:€ 144.134,02
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 61515043
Vestigingsadres: Colosseum 70 7521PT Enschede
Rechtbank: Overijssel klacht?
Rechter-commissaris: mr. M.C. Bosch
Insolventienummer: F.08/18/224
Curator/bewindvoerder: de heer mr. J.M. Eringa vordering?
Kantoor: Damst advocaten - notarissen
Adres: Postbus 126 7500AC ENSCHEDE
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
16-08-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
12-09-201808.ove.18.224.F.1328.1.18Vervanging rechter-commissaris mr. J.M. Marsman door mr. M.C. Bosch.
05-07-201808.ove.18.224.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 04 juli 2018

Zoek een insolventie: