Personeelsdiensten Emmen B.V. (uitspraak faillissement: 17-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: verb. uitd.lst. Als er een uitdelingslijst wordt opgesteld dan is het mogelijk (maar niet zeker) dat schuldeisers in dit faillissement een uitkering ontvangen.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 2.285,55
Aantal werknemers:1
Bestede uren curator c.s.:58,20
Faillissementsschuld:€ 762.392,68
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 04084815
Vestigingsadres: Olivier van Noortstraat 16 7825VD Emmen
Rechtbank: Noord-Nederland klacht?
Rechter-commissaris: mr. N.A. Baarsma
Insolventienummer: F.18/18/130
Curator/bewindvoerder: de heer mr. J.J. Gevers vordering?
Kantoor: De Haan Advocaten & Notarissen
Adres: Postbus 538 9400AM Assen
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
18-12-2018Voortgangsverslag
18-12-2018Financieel verslag
14-09-2018Voortgangsverslag
14-09-2018Financieel verslag
14-09-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
18-07-201818.nne.18.130.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 17 juli 2018

Zoek een insolventie: