Personal Partners Europe B.V. (uitspraak faillissement: 14-08-2018)

Algemene observaties:
Dit faillissement behoort tot de grotere faillissementen die op dit moment worden afgewikkeld. Mogelijk hebt u belang bij het instellen van een crediteurencommissie. lees meer

Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.

In dit dossier is sprake van onbehoorlijk bestuur. Dat wijst op bestuurdersaansprakelijkheid. Mogelijk hebt u ook een rechtstreekse vordering op de bestuurder. Lees meer


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 370.518,88
Aantal werknemers:89
Bestede uren curator c.s.:155,00
Faillissementsschuld:€ 799.360,26
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
mr J.M. Pol (
KvK-nr: 04063704
Vestigingsadres: Kolhoopstraat 20 7811GE Emmen
Rechtbank: Noord-Nederland klacht?
Rechter-commissaris: mr. NA Baarsma
Insolventienummer: F.18/18/156
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
11-01-2019Financieel verslag
11-01-2019Voortgangsverslag
05-10-2018Voortgangsverslag
05-10-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
15-08-201818.nne.18.156.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 14 augustus 2018

Zoek een insolventie: