Pecuniam B.V. (uitspraak faillissement: 10-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 0,00
Aantal werknemers:2
Bestede uren curator c.s.:64,00
Faillissementsschuld:€ 454.887,50
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 54935644
Vestigingsadres: Fennaweg 49 2991ZA Barendrecht
Rechtbank: Rotterdam klacht?
Rechter-commissaris: mr. C de Jong
Insolventienummer: F.10/18/237
Curator/bewindvoerder: de heer mr. B.J. Nauta vordering?
Kantoor: Vos & De Lange Advocaten
Adres: Postbus 148 2990AC BARENDRECHT
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
07-02-2019Voortgangsverslag
07-02-2019Financieel verslag
07-11-2018Voortgangsverslag
07-11-2018Financieel verslag
08-08-2018Financieel verslag
08-08-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
11-07-201810.rot.18.237.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 10 juli 2018

Zoek een insolventie: