Parbo Food International B.V. (uitspraak faillissement: 28-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 2.541,00
Aantal werknemers:3
Bestede uren curator c.s.:96,20
Faillissementsschuld:€ 301.387,36
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 52115623
Vestigingsadres: Wassenaarweg 40 6843NW Arnhem
Rechtbank: Gelderland klacht?
Rechter-commissaris: mr. Schippers
Insolventienummer: F.05/18/337
Curator/bewindvoerder: mevrouw mr. C.A.M. Nijhuis vordering?
Kantoor: Nysingh advocaten - notarissen N.V.
Adres: Postbus 9220 6800KA ARNHEM
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
15-01-2019Financieel verslag
15-01-2019Voortgangsverslag
18-10-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
03-10-201805.gel.18.337.F.1307.1.18Vervanging curator Mr. P.M. Gunning door Mr. C.A.M. Nijhuis
29-08-201805.gel.18.337.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 28 augustus 2018

Zoek een insolventie: