PVB Beheermaatschappij B.V. (uitspraak faillissement: 21-08-2018)

Algemene gegevens:
KvK-nr: 20117266
Vestigingsadres: Zwartenburg 12 4711PS St. Willebrord
Rechtbank: Zeeland-West-Brabant klacht?
Rechter-commissaris: mr. M Pellikaan
Insolventienummer: F.02/18/229
Curator/bewindvoerder: de heer mr. F.F.J. Froger vordering?
Kantoor: Rassers advocaten
Adres: Postbus 3404 4800DK BREDA
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
26-10-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
22-08-201802.zwb.18.229.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 21 augustus 2018

Zoek een insolventie: