PUUR! Sanitair & Tegels Retail B.V. (uitspraak faillissement: 14-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 144,39
Aantal werknemers:2
Bestede uren curator c.s.:70,20
Faillissementsschuld:€ 550.911,85
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 55102271
Vestigingsadres: Balthasar Bekkerwei 1 8914BB Leeuwarden
Rechtbank: Noord-Nederland klacht?
Rechter-commissaris: mr. H.H. Kielman
Insolventienummer: F.17/18/60
Curator/bewindvoerder: de heer mr. M.D. Kalmijn vordering?
Kantoor: Van der Sluis ,Van der Zee & Kalmijn Advocaten
Adres: Postbus 2610 8901AC LEEUWARDEN
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
20-12-2018Voortgangsverslag
20-12-2018Financieel verslag
11-09-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
15-08-201817.nne.18.60.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 14 augustus 2018

Zoek een insolventie: