PR4ALL B.V. (uitspraak faillissement: 14-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:‚ā¨ 177,65
Aantal werknemers:4
Bestede uren curator c.s.:38,80
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
mr J. Opstroom (
KvK-nr: 64476812
Vestigingsadres: Herengracht 450 1017CA Amsterdam
Rechtbank: Amsterdam klacht?
Rechter-commissaris: mr. WF Korthals Altes
Insolventienummer: F.13/18/270
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
06-03-2019Voortgangsverslag
06-03-2019Financieel verslag
05-12-2018Voortgangsverslag
05-12-2018Financieel verslag
31-08-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
16-08-201813.ams.18.270.F.1306.1.18Uitspraak faillissement na beŽindiging surseance op 14 augustus 2018

Zoek een insolventie: