P.S. Systeembouw C.V. (uitspraak faillissement: 31-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 270,00
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:21,12
Faillissementsschuld:€ 531.373,32
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
mr M.J.L. Versantvoort (
KvK-nr: 51223090
Vestigingsadres: Fellenoord 130 5611ZB Eindhoven
Rechtbank: Oost-Brabant klacht?
Rechter-commissaris: mr. CAM de Bruijn
Insolventienummer: F.01/18/205
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
28-08-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
01-08-201801.obr.18.205.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 31 juli 2018

Zoek een insolventie: