P.O.N. Product Ontwikkeling Nederland B.V. (uitspraak faillissement: 17-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 535,99
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:22,50
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
mr W.T.N. Vlasveld (
KvK-nr: 28112213
Vestigingsadres: Geen adres opgegeven
Rechtbank: Den Haag klacht?
Rechter-commissaris: mr. D Nobel
Insolventienummer: F.09/18/249
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
29-11-2018Voortgangsverslag
23-11-2018Financieel verslag
17-08-2018Voortgangsverslag
17-08-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
19-07-201809.dha.18.249.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 17 juli 2018

Zoek een insolventie: