Outpost 11 B.V. (uitspraak faillissement: 31-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 7.580,99
Aantal werknemers:2
Bestede uren curator c.s.:91,20
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 20134269
Vestigingsadres: Ginnekenweg 185 4835NA Breda
Rechtbank: Zeeland-West-Brabant klacht?
Rechter-commissaris: mr. MDE Leppens
Insolventienummer: F.02/18/206
Curator/bewindvoerder: de heer mr. A.J. van der Knijff vordering?
Kantoor: Kessels Advocaten
Adres: Postbus 2090 4800CB BREDA
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
09-01-2019Voortgangsverslag
08-01-2019Financieel verslag
24-09-2018Voortgangsverslag
20-09-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
01-08-201802.zwb.18.206.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 31 juli 2018

Zoek een insolventie: