Orino B.V. (uitspraak faillissement: 17-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 0,00
Aantal werknemers:1
Bestede uren curator c.s.:24,91
Faillissementsschuld:€ 999.645,79
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 65767446
Vestigingsadres: Walstraatpassage 1 6811BM Arnhem
Rechtbank: Gelderland klacht?
Rechter-commissaris: mr. Schippers
Insolventienummer: F.05/18/295
Curator/bewindvoerder: mevrouw mr. B.S. Witteveen vordering?
Kantoor: Drijber en Partners
Adres: Postbus 180 6880AD VELP GLD
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
15-11-2018Voortgangsverslag
16-08-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
18-07-201805.gel.18.295.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 17 juli 2018

Zoek een insolventie: