Oranje Infra B.V. (uitspraak faillissement: 07-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.

In dit dossier is sprake van onbehoorlijk bestuur. Dat wijst op bestuurdersaansprakelijkheid. Mogelijk hebt u ook een rechtstreekse vordering op de bestuurder. Lees meer


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 605,00
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:39,90
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 56180241
Vestigingsadres: Vareseweg 123 3047AT Rotterdam
Rechtbank: Rotterdam klacht?
Rechter-commissaris: mr. WJ Roos-van Toor
Insolventienummer: F.10/18/277
Curator/bewindvoerder: de heer mr. J.A. Breeman vordering?
Kantoor: Ploum
Adres: Postbus 711 3000AS ROTTERDAM
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
12-12-2018Financieel verslag
12-12-2018Voortgangsverslag
07-09-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
08-08-201810.rot.18.277.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 07 augustus 2018

Zoek een insolventie: