Oranje Infra B.V. (uitspraak faillissement: 07-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 0,00
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:19,90
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 56180241
Vestigingsadres: Vareseweg 123 3047AT Rotterdam
Rechtbank: Rotterdam klacht?
Rechter-commissaris: mr. WJ Roos-van Toor
Insolventienummer: F.10/18/277
Curator/bewindvoerder: de heer mr. J.A. Breeman vordering?
Kantoor: Ploum
Adres: Postbus 711 3000AS ROTTERDAM
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
07-09-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
08-08-201810.rot.18.277.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 07 augustus 2018

Zoek een insolventie: