Opsinjoor B.V. (uitspraak faillissement: 17-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: vern. na verzet.

Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 0,00
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:2,00
Faillissementsschuld:€ 160.887,62
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
mr R. Bom (
KvK-nr: 51192365
Vestigingsadres: Nieuwe Ginnekenstraat 3 4811NM Breda
Rechtbank: Zeeland-West-Brabant klacht?
Rechter-commissaris: mr. M Pellikaan
Insolventienummer: F.02/18/192
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
13-08-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
18-07-201802.zwb.18.192.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 17 juli 2018

Zoek een insolventie: