One-Putt Golf B.V. (uitspraak faillissement: 28-08-2018 - 01-05-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: verb. uitd.lst. Als er een uitdelingslijst wordt opgesteld dan is het mogelijk (maar niet zeker) dat schuldeisers in dit faillissement een uitkering ontvangen.

In dit dossier is sprake van paulianeus handelen. Dat betekent dat schuldeisers kunnen zijn benadeeld door beperking van verhaalsmogelijkheden. Lees meer


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 69.832,50
Aantal werknemers:3
Bestede uren curator c.s.:64,00
Faillissementsschuld:€ 204.706,70
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 34268579
Vestigingsadres: Cruquiusplein 4 2142EV Cruquius
Rechtbank: Noord-Holland klacht?
Rechter-commissaris: mr. K. van Dijk
Insolventienummer: F.15/18/252
Curator/bewindvoerder: de heer mr. M.W. Schller vordering?
Kantoor: Lexington Advocaten
Adres: Postbus 562 2130AN HOOFDDORP
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
27-09-2018Voortgangsverslag
27-09-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
29-08-201815.nho.18.252.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 28 augustus 2018

Zoek een insolventie: