One-Putt Golf B.V. (uitspraak faillissement: 28-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.

In dit dossier is sprake van paulianeus handelen. Dat betekent dat schuldeisers kunnen zijn benadeeld door beperking van verhaalsmogelijkheden. Lees meer


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 69.832,50
Aantal werknemers:3
Bestede uren curator c.s.:78,40
Faillissementsschuld:€ 186.940,90
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 34268579
Vestigingsadres: Cruquiusplein 4 2142EV Cruquius
Rechtbank: Noord-Holland klacht?
Rechter-commissaris: mr. K. van Dijk
Insolventienummer: F.15/18/252
Curator/bewindvoerder: de heer mr. M.W. Schller vordering?
Kantoor: Lexington Advocaten
Adres: Postbus 562 2130AN HOOFDDORP
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
21-03-2019Financieel verslag
21-03-2019Voortgangsverslag
20-12-2018Voortgangsverslag
20-12-2018Financieel verslag
27-09-2018Voortgangsverslag
27-09-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
29-08-201815.nho.18.252.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 28 augustus 2018

Zoek een insolventie: