ORFI-FOOD B.V. (uitspraak faillissement: 24-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 19.540,74
Aantal werknemers:4
Bestede uren curator c.s.:89,00
Faillissementsschuld:€ 211.516,93
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 60392142
Vestigingsadres: Transportweg 13 9645KZ Veendam
Rechtbank: Noord-Nederland klacht?
Rechter-commissaris: mr. H.J. Idzenga
Insolventienummer: F.18/18/139
Curator/bewindvoerder: de heer mr. W.A. Entzinger vordering?
Kantoor: PlasBossinade Advocaten N.V.
Adres: Postbus 1100 9701BC GRONINGEN
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
22-02-2019Voortgangsverslag
23-11-2018Voortgangsverslag
24-08-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
07-11-201818.nne.18.139.F.1328.1.18vervanging rechter-commissaris mr. H.H.Kielman door mr. H.J. Idzenga
25-07-201818.nne.18.139.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 24 juli 2018

Zoek een insolventie: