Nova ICT B.V. (uitspraak faillissement: 10-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 4.993,46
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:54,40
Faillissementsschuld:€ 276.274,26
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 61246883
Vestigingsadres: Rijnkade 4 3442EA Woerden
Rechtbank: Midden-Nederland klacht?
Rechter-commissaris: mr. PAM Penders
Insolventienummer: F.16/18/308
Curator/bewindvoerder: mevrouw mr. M.M. Eveleens vordering?
Kantoor: Van Benthem & Keulen B.V.
Adres: Postbus 85005 3508AA UTRECHT
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
07-11-2018Voortgangsverslag
07-11-2018Financieel verslag
07-08-2018Voortgangsverslag
07-08-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
11-07-201816.mne.18.308.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 10 juli 2018

Zoek een insolventie: