Noeser B.V. (uitspraak faillissement: 31-07-2018)

Algemene observaties:
Dit faillissement behoort tot de grotere faillissementen die op dit moment worden afgewikkeld. Mogelijk hebt u belang bij het instellen van een crediteurencommissie. lees meer

Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: verb. uitd.lst. Als er een uitdelingslijst wordt opgesteld dan is het mogelijk (maar niet zeker) dat schuldeisers in dit faillissement een uitkering ontvangen.


Kerncijfers:
Gerealiseerd actief:€ 759.332,00
Boedelsaldo:€ 203.681,30
Aantal werknemers:9
Bestede uren curator c.s.:175,10
Faillissementsschuld:€ 2.245.574,06
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 58899456
Vestigingsadres: Europalaan 500 3526KS Utrecht
Rechtbank: Midden-Nederland klacht?
Rechter-commissaris: mr. SC Hagedoorn
Insolventienummer: F.16/18/339
Curator/bewindvoerder: mevrouw mr. M.J. Cools vordering?
Kantoor: De Advocaten van Van Riet B.V.
Adres: Postbus 85207 3508AE UTRECHT
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
03-12-2018Voortgangsverslag
03-12-2018Financieel verslag
04-09-2018Voortgangsverslag
04-09-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
02-08-201816.mne.18.339.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 31 juli 2018

Zoek een insolventie: