Nijgh VM B.V. (uitspraak faillissement: 14-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 10.660,70
Aantal werknemers:3
Bestede uren curator c.s.:18,75
Faillissementsschuld:€ 75.520,24
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 70777632
Vestigingsadres: Dunantstraat 2 3024BC Rotterdam
Rechtbank: Rotterdam klacht?
Rechter-commissaris: mr. J.C.A.T. Frima
Insolventienummer: F.10/18/285
Curator/bewindvoerder: mevrouw mr. S.A. Hattink vordering?
Kantoor: Borsboom & Hamm N.V.
Adres: Weena 614 3012CN Rotterdam
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
29-08-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
15-08-201810.rot.18.285.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 14 augustus 2018

Zoek een insolventie: