Nijgh VM B.V. (uitspraak faillissement: 14-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: verb. uitd.lst. Als er een uitdelingslijst wordt opgesteld dan is het mogelijk (maar niet zeker) dat schuldeisers in dit faillissement een uitkering ontvangen.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 20.108,54
Aantal werknemers:3
Bestede uren curator c.s.:18,75
Faillissementsschuld:€ 91.553,16
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
mr S.A. Hattink (
KvK-nr: 70777632
Vestigingsadres: Geen adres opgegeven
Rechtbank: Rotterdam klacht?
Rechter-commissaris: mr. J.C.A.T. Frima
Insolventienummer: F.10/18/285
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
23-11-2018Financieel verslag
23-11-2018Voortgangsverslag
29-08-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
15-08-201810.rot.18.285.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 14 augustus 2018

Zoek een insolventie: