Nexus Verus B.V. (uitspraak faillissement: 14-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: verb. uitd.lst. Als er een uitdelingslijst wordt opgesteld dan is het mogelijk (maar niet zeker) dat schuldeisers in dit faillissement een uitkering ontvangen.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 27.845,72
Aantal werknemers:9
Bestede uren curator c.s.:92,50
Faillissementsschuld:€ 139.632,00
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 56572204
Vestigingsadres: Goudsesingel 90 3011KD ROTTERDAM
Rechtbank: Rotterdam klacht?
Rechter-commissaris: mr. J.C.A.T. Frima
Insolventienummer: F.10/18/283
Curator/bewindvoerder: de heer mr. J.R. Hagendoorn vordering?
Kantoor: DVAN Advocaten
Adres: Postbus 23424 3001KK ROTTERDAM
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
27-12-2018Financieel verslag
27-12-2018Voortgangsverslag
11-09-2018Voortgangsverslag
11-09-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
15-08-201810.rot.18.283.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 14 augustus 2018

Zoek een insolventie: