New Economy B.V. (uitspraak faillissement: 17-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: vern. na verzet.

Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 0,00
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:11,90
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 64048977
Vestigingsadres: van Cronenburchstraat 12 8921AP Leeuwarden
Rechtbank: Midden-Nederland klacht?
Rechter-commissaris: mr. SC Hagedoorn
Insolventienummer: F.16/18/317
Curator/bewindvoerder: de heer mr. J.M. van Raaijen vordering?
Kantoor: Okkerse & Schop Advocaten
Adres: Postbus 10058 1301AB ALMERE
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
13-08-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
19-07-201816.mne.18.317.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 17 juli 2018

Zoek een insolventie: