New Economy B.V. (uitspraak faillissement: 17-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: verb. uitd.lst. Als er een uitdelingslijst wordt opgesteld dan is het mogelijk (maar niet zeker) dat schuldeisers in dit faillissement een uitkering ontvangen.

In dit dossier is sprake van onbehoorlijk bestuur. Dat wijst op bestuurdersaansprakelijkheid. Mogelijk hebt u ook een rechtstreekse vordering op de bestuurder. Lees meer


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 0,00
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:30,30
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 64048977
Vestigingsadres: van Cronenburchstraat 12 8921AP Leeuwarden
Rechtbank: Midden-Nederland klacht?
Rechter-commissaris: mr. SC Hagedoorn
Insolventienummer: F.16/18/317
Curator/bewindvoerder: de heer mr. J.M. van Raaijen vordering?
Kantoor: Okkerse & Schop Advocaten
Adres: Postbus 10058 1301AB ALMERE
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
14-02-2019Voortgangsverslag
13-11-2018Voortgangsverslag
13-08-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
19-07-201816.mne.18.317.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 17 juli 2018

Zoek een insolventie: