Nedforce Informatica Specialisten B.V. (uitspraak faillissement: 31-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 26.473,75
Aantal werknemers:5
Bestede uren curator c.s.:13.232,60
Faillissementsschuld:€ 103.200,23
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 28079354
Vestigingsadres: Rigtersbleek-Zandvoort 10 113 7521BE Enschede
Rechtbank: Amsterdam klacht?
Rechter-commissaris: mr. AE de Vos
Insolventienummer: F.13/18/255
Curator/bewindvoerder: mevrouw mr. Y.S. Beerepoot vordering?
Kantoor: Jones Day
Adres: Postbus 51204 1007EE AMSTERDAM
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
13-02-2019Voortgangsverslag
13-02-2019Financieel verslag
27-09-2018Voortgangsverslag
27-09-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
01-08-201813.ams.18.255.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 31 juli 2018

Zoek een insolventie: