Nebra Tech B.V. (uitspraak faillissement: 14-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 1.044,13
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:22,60
Faillissementsschuld:€ 52.152,60
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 63067773
Vestigingsadres: 1e van Leyden Gaelstraat 294 3134LE Vlaardingen
Rechtbank: Rotterdam klacht?
Rechter-commissaris: mr. C de Jong
Insolventienummer: F.10/18/290
Curator/bewindvoerder: de heer mr. E.J. Luten vordering?
Kantoor: Kneppelhout & Korthals N.V.
Adres: Postbus 23052 3001KB ROTTERDAM
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
29-11-2018Voortgangsverslag
29-11-2018Financieel verslag
29-08-2018Financieel verslag
29-08-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
15-08-201810.rot.18.290.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 14 augustus 2018

Zoek een insolventie: